Fieldnotes: Visby

Last week, Ida Persson, Simon Rowe and I spent a few days in Visby in Gotland researching and documenting one “promising practice” in local-level migrant integration, for our EU-MIA project. The project we looked at was called Demokrati för Barns Framtid. It puts on positive activities, including sports based, for local migrant and non-migrant children and young people.

We had an inspiring time, having fun with the children and young people, and being treated with enormous hospitality by Claudien Tuyisabe and Inger Harlevi, our contacts there. We met and interviewed Lisbet Palme, a supporter of the project, on the small island of Fårö, where filmmaker Ingmar Bergman lived and died.

We also learned something of the interesting Hanseatic history of Visby, revived today in the Hansa city league, a striking example of trans-national city-to-city co-operation, part of the Council of Europe’s Cultural Routes network. We are very grateful to Kseniya Khovanova of the Cultural Routes project for introducing us to Visby.

Some photos below, and some media reports first. Here is the local newspaper report:

Claudiens arbete visas i Europa

Av helagotland.se Simon Frid. Publicerad 2013-07-25

“Det här är jättestort”

Claudien Tuyisabes insatser för integrera invandrare i det svenska samhället har uppmärksammats tidigare. Nu kommer hans arbete att visas upp för hela Europa.

Under tre dagar är Ida Persson, Ben Gidley och Simon Rowe från universitet i Oxford på Gotland för att prata med Claudien Tuyisabe om det som han varit med om att utveckla här på ön – bland annat föreningen “Demokrati för barns framtid” där han är ordförande. Intervjun med Claudien Tuyisabe är en del i ett större projekt om invandring som kommer att visas upp i Turin i Italien i februari 2014. Europakommissionen har gett universitet i uppdrag att intervjua tio personer runt om i Europa om hur de jobbar med att få integrera invandrare i samhället.

– Jag är väldigt stolt över att Gotland är en av de platserna som kommer att vara i fokus när universitet gör sin research runt om i Europa. Sedan är jag väldigt glad över att få visa upp något som Gotland är i topp i, säger Inger Harlevi som varit en av de drivande personerna bakom Träffpunkt Gråbo.

Projektet kallas European Migrant Integration Academy (EU-MIA) och de personer som är med i projektet kommer att resa till tio olika städer i Europa och intervjua personer och föreningar om integration.

– Många av projekten finns i stora städer. Anledningen till att vi valde Gotland och Claudiens projekt är att vi var intresserade av ett gräsrotsprojekt i en lite mindre stad, säger Ben Gidley.

– De andra två aspekterna var att vi var nyfikna på hur man använde sport och kultur som en del av integrationen.

Han säger att just de sportsliga aktiviteterna är det som gett mest intryck från vistelsen på Gotland.

– Sport är en aktivitet där oftast alla kan vara med oavsett vart de kommer ifrån, säger Ben Gidley.

Dessutom var trion från universitet i Oxford väldigt imponerade av hur olika föreningar och organisationer tillsammans arbetar på Gotland.

– De ska ha respekt för hur de arbetar tillsammans för någonting, säger Ben Gidley.

Claudien Tuyisabe är väldigt stolt över att hans projekt blivit ett av de tio projekten som kommer att visas på en speciell webbsida och även visas upp på akademin i Turin i februari 2014 där cirka 60 personer från runt om i Europa kommer att delta – förhoppningsvis några från Gotland.

– Det här är jättestort och jag trodde inte att jag skulle få vara med om något liknande. Men Sverige väldigt bra på integration. Samtidigt kan både invandrare och vanliga svenskar bli mer öppna för att underlätta för invandrarna att komma in i samhället, säger Claudien Tuyisabe.

Fakta

Om EU-MIA

Målsättningen: Man hoppas att den lokala integrationspolitiken ska komma hela EU till lags genom bland annat intervjuer med 10 personer i olika länder. Europakommisionen har gett universitetet i Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) och Europeiska forumet för integrationsforskning (FIERI) i uppdrag att genomföra projektet.

Utbildning: När allt material har sammanställs kommer personer att utbildas online på EU-MIA:S hemsida, sedan genom en vecka i Turin i februari 2014, och genom uppföljning på hemsidan.

Källa: http://www.compas.ox.ac.uk/research/urbanchange/european-migrant-integration-academy-eumia/

 Om Claudien

Claudien Tuyisabe kom från Burundi 2006 som flykting efter inbördeskriget i landet. Han bor i Visby tillsammans med fru, fem barn och två bröder. Claudien arbetade med mänskliga rättigheter i Burundi – sedan han kom till Sverige har han engagerat sig i Rädda Barnen och startat Demokrati för Barns Framtid – en organisation för föräldralösa barn i Burundi.

Han har bland annat tilldelats pris från Stenbeckstipendiet, Ernst Killianderstipendiet och Emerichfonden.

Källa:http://demokratiforbarnsframtid.se/claudien/

Here’s the local radio website:

Gotländskt demokratiprojekt ett av tio bästa i Europa

Publicerat: fredag 26 juli kl 07:40 , Gotlandsnytt
Ben Gidley, Oxford University och Claudien Tuyisabe Ben Gidley, Oxford University och Claudien Tuyisabe. Foto: Clara Lowden/SR Gotland

Den gotländska organisationen Demokrati för Barns Framtid, med grundaren Claudien Tuyisabe i spetsen, har valts ut som en av tio välfungerande integrations-främjande verksamheter i Europa.

Det är Eu-kommissionen som har gett Oxford university i uppdrag att undersöka och kartlägga goda exempel när det gäller integration av barn och ungdomar. Claudien Tuyisabe är förstås glad över att just hans organisation blivit utvald.

Here’s a write up on the project’s blog:

Claudiens arbete visas upp för Europa

I tre dagar har forskare från Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) i Oxford besökt Claudien och intervjuat honom om hans engagemang och arbete för integration – på uppdrag av Europakommissionen.

Claudien är en av tio personer i Europa som kommer att intervjuas i projektet, vars syfte är att uppmärksamma lyckade exempel på integration runtom i Europa

“Anledningen till att vi valde Gotland och Claudiens projekt är att vi var intresserade av ett gräsrotsprojekt i en lite mindre stad”, säger Ben Gidley från COMPAS.

Claudien och forskarna från Oxford besökte bland annat Fårösund där sommarens läger “En Sommar att Minnas” kommer att äga rum i slutet av juli.

Utställning i Turin 2014

De tio besökta projekten kommer att visas på en speciell webbsida och även visas upp på akademin i Turin i februari 2014.

“Det här är jättestort och jag trodde inte att jag skulle få vara med om något liknande”, sade Claudien i en intervju med Hela Gotland. “Men Sverige är väldigt bra på integration”.

“Samtidigt kan både invandrare och vanliga svenskar bli mer öppna för att underlätta för invandrarna att komma in i samhället”, fortsatte Claudien.

Ni kan läsa en artikel om besöket i Hela Gotland här: Claudiens arbete visas i Europa
P4 Gotland uppmärksammade också besöket: Gotländskt demokratiprojekt ett av tio bästa i Europa 

Some photos

Visby

Visby

Inger Harlevi, Traffpunkt Graubo

Claudien Tuyisabe, Faro

Inger with local papers featuring our project

Football shirts

Regional media coverage

Filming the EU-MIA documentary: Simon Rowe

Lisbet Palme, Bergman Centre, Faro

Claudien with Lisbet Palme

Peter Herthelius, chairperson of Save the Children on Gotland

About bengidley

Senior Lecturer at the School of Social Science, History and Philosophy at Birkbeck, University of London. View all posts by bengidley

One response to “Fieldnotes: Visby

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: